کیف الکترونیکی

به مجموعه نرم افزارهایی گفته میشود که پلی میان محیط مدرسه و محیط خانه برای دانش آموزان میباشد.

مشاهده همه 4 نتیجه